MIĘDZYSZKOLNE KONKURSY PTTK w naszej szkole.

X JUBILEUSZOWY
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PTTK
„2017 – ROKIEM RZEKI WISŁY”


REGULAMIN  KONKURSU

ORGANIZATORZY:                                       

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, SP 27 w Rzeszowie
Zarząd Oddziału  PTTK – Rzeszów

Konkurs odbędzie się
dnia  25 października 2017 r.
w Siedlisku Janczar w Pstrągowej
.
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW o godzinie  8.50
na Dworcu Głównym PKS  stanowisko M.

FORMA  I  CZAS  TRWANIA  KONKURSU:

Test  sprawdzający wiedzę turystyczno – krajoznawczą.
Czas pisania testu – 50 minut. Ocena indywidualna prac uczestników.
Prosimy o zabranie przyborów do pisania.

WARUNKI  UCZESTNICTWA:
– W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Rzeszowa.
– Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów z klas 4 – 7.
– Zgłoszenia imienne uczniów i ich opiekunów przyjmuje sekretariat SP 27  na dołączonej
„KARCIE ZGŁOSZENIA” (zał. nr 1) do dnia 6 października 2017r.
pod adresem elektronicznym:  sekretariat@zszp6.rzeszow.pl   

PLANOWANY PRZEBIEG JUBILEUSZOWEGO KONKURSU:

 1. Przejazd z Rzeszowa do Pstrągowej
 2. Powitanie uczestników konkursu przez organizatorów.
 3. Konkurs – ok. godz. 10.00.
 4. Spotkanie z treserką psów. Spacer po okolicy (przy sprzyjającej pogodzie).
 5. Poczęstunek.
 6. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.
 7. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 15.00.

 NAGRODY:

 • Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.
 • Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

 ZAKRES  KONKURSU: 

 1. Historia PTTK ( data utworzenia, organizacje założycielskie).
 2. Siedziba oraz pełna nazwa Oddziału PTTK Rzeszów.
 3. Znaki na turystycznym szlaku wodnym.
 4. Główne atrakcje turystyczne tj.: charakterystyczne miejsca, postacie, przedmioty, zamki  miast położonych wzdłuż rzeki Wisły: Wisła, Oświęcim, Kraków, Sandomierz, Tarnobrzeg, Kazimierz Dolny, Warszawa, Płock, Toruń, Bydgoszcz, Malbork, Gdańsk, Tczew, Włocławek. Położenie wymienionych miast na mapie. Muzeum Wisły.
 5. Obliczanie odległości w terenie oraz odległości na mapie na podstawie skali, wyznaczanie kierunków świata bez przyrządów.
 6. Imprezy turystyczne organizowane przez Oddział PTTK Rzeszów dla dzieci i młodzieży.
 7. Kiedy obchodzimy: Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (21.02, od 1990 r.) Światowy Dzień Turystyki  (27.09, od 1979 r.)
 8. Znajomość skrótów i pełnych nazw odznak, które można zdobywać podczas wędrówek pieszych oraz uprawiania turystyki wodnej (Żeglarska Odznaka Turystyczna ŻOT, Turystyczna Odznaka Kajakowa TOK)
 9. Zachowanie turysty na szlaku. Wzywanie pomocy w górach. Numery telefonów alarmowych
  w górach (GOPR) i na wodzie (WOPR).

KOMISJĘ  KONKURSOWĄ  STANOWIĄ:

 1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.
 2. Nauczyciele SP 27 : mgr Barbara Kumor, mgr Barbara Zamojcin.
 3. Przedstawiciele PTTK Rzeszów.

MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE:

www. pttk.pl;  www.pttk.rzeszow.pl; testy konkursowe z poprzednich lat

https://www.pttk.pl/publikacje/ww/wybieram_wedrowanie_wyd2.pdf

http://pttk.pl/publikacje/badz_turysta/abc_bezpiecznego_wedrowania.pdf

http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki

http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/o_odznakach/otk.html

http://www.mopr.com.pl/dla-wodniakow-znaki-zeglugi-srodladowej.html

(PKT 3, Znaki: Zakaz cumowania do brzegu. Zezwolenie na cumowanie do brzegu. Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym. Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym. Zakaz przejścia. Zezwolenie przejścia (znak ogólny). Miejsce poboru wody pitnej. Zakaz ruchów skuterów wodnych. Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości. Zezwolenie na ruch skuterów wodnych. Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu). Prom: na uwięzi / przemieszczający się swobodnie. (Zadanie będzie polegało na połączeniu ilustracji z opisem).

____________________________________________________________________________________________________

IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PTTK
„2016 – WĘDRUJ Z NAMI OJCZYSTYMI SZLAKAMI”
odbył się  9 listopada 2016 r.

Konkurs przygotowany został przez opiekunki Szkolnego Koła PTTK „Zakręcone Busole”
p. Barbarę Kumor i p. Barbarę Zamojcin pod patronatem Zarządu Rz.O.PTTK.
Wzięły w nim udział 3-osobowe reprezentacje 9 szkół podstawowych:
SP1 z Nienadówki, SP 2,  SP 3,  SP 6,  SP 14, SP 16, SP 22, SP 25 i SP 27.
Konkurs  składał się z dwóch części:
I  –   test  sprawdzający wiedzę turystyczno – krajoznawczą.
II – wykonanie grupowej pracy plastycznej pod tytułem „Wędruj z nami ojczystymi szlakami”.

Po zakończeniu konkursu Pani wicedyrektor ZSZP nr 6 mgr Danuta Cyrulik, nauczyciele oraz dwuosobowa reprezentacja uczniów w drodze głosowania wyłonili laureatów II części konkursu.

LAUREACI I etapu konkursu:
I miejsce:
Paszkowska Gabriela  SP14,
Wilk Aleksandra  SP6,
Kozłowska Maja  SP14,
Blahaczek Weronika SP14,
Jabłoński Radosław  SP16.

II miejsce:
Ożóg Aleksandra, Surowiec Martyna, Trzeciak Weronika  z  SP 1 w Nienadówce.

III miejsce:
Wróbel Paweł  SP16,
Korbecki Adrian  SP6,
Stanisz Kacper  SP16,
Janusz Kacper  SP3.

Laureaci II etapu konkursu:
I miejsce: SP 1 z Nienadówki  i  SP 6 z Rzeszowa,
II miejsce:
SP 14 z Rzeszowa,
III miejsce:
SP 3 z Rzeszowa.


Rodzinne wędrowanie.VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PTTK .
„2015 – RAZEM  NA  SZLAKU”

Konkurs odbył się 10 grudnia 2015 r. Przygotowany został przez opiekunki Szkolnego Koła PTTK „Zakręcone busole”
– p. Barbarę Kumor i p. Barbarę Zamojcin pod patronatem Zarządu Rz.O.PTTK.

Wzięły w nim udział reprezentacje siedmiu rzeszowskich szkół podstawowych:
SP 2,  SP 3,  SP 6,  SP 14, SP 16, SP 22, SP 27.
Konkurs  składał się z dwóch części:
I – test sprawdzający wiedzę. Oceniono i nagrodzono indywidualne prace uczestników.
II – sportowa rywalizacja zespołów.

WYNIKI  KONKURSU:

TEST WIEDZY TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ
I miejsce:     Indyk Oliwia, SP 14
II miejsce:   Kozłowska Maja, SP 14
III miejsce: Wilk Maksymilian, SP 6
IV miejsce:  Żołobajluk Hubert, SP 14
V miejsce:   Kocój Dominik, SP 3

KONKURENCJE  SPORTOWE:
I miejsce:  SP nr 22
II miejsce:   SP nr 2
III miejsce: SP nr 27

Podczas uroczystego spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców
oraz organizatorów konkursu w siedzibie Rz.O.PTTK
zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, podziękowania oraz nagrody.

——————————————————————————————————————————————————-
2014 r. w PTTK
 

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PTTK

  „2014 r. – TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA”

Konkurs odbył się 11 grudnia 2014 r.
Wzięli w nim udział uczniowie 8 rzeszowskich szkół podstawowych.
Pod czujnym okiem przewodnika PTTK pana Łukasza Kuczmarza
oraz opiekunek SKKT – pani Barbary Kumor i pani Barbary Zamojcin
uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe obejmujące zagadnienia
turystyczno – krajoznawczo – przyrodnicze.
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie,
a laureatom gratulujemy!!!

ROZDANIE NAGRÓD I DYPLOMÓW
odbyło się 07.01.2015 r. o godz. 14.30
w siedzibie Rz.O. PTTK – ul. Matejki 2.

WYNIKI  KONKURSU
I miejsce: od 57 p. – do 47 p.
II miejsce: od 46,5 p. – do 40 p.
III miejsce: od 39,5 p. – do 35 p.

I MIEJSCE:
Wilk Maksymilian – SP 6
Ostrowski Kajetan
SP 6

II MIEJSCE:
Kowal Wiktor – SP 14
Gruba Michalina – SP 3
Kocój Dominik –
  SP 3

III MIEJSCE:
Ziemba Miłosz
– SP 14
Manijak Zofia – SP 28
Góra Gabriela – SP 27
Warzocha Julia – SP 3
Żałabajluk Hubert – SP 14
Łyszczarz Paulina – SP 27

WYRÓŻNIENIE: Kozik Emilia SP 14

——————————————————————————————————————————————————–

    VI  Międlogo rok przewodnikówzyszkolny Konkurs PTTK – 26 listopada 2013 r.

    ” 2013 rokiem przewodników turystycznych w PTTK „

 

  LAUREACI  VI  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  PTTK

” 2013 – ROKIEM PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH W PTTK „

26 listopada 2013 r. po raz szósty odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs PTTK.
W 1813 roku Fraz Pabel został pierwszym przewodnikiem górskim.
Dla upamiętnienia tego ważnego dla rozwoju turystyki wydarzenia, rok 2013 ogłoszono rokiem Przewodników Turystycznych.
W konkursie wzięły udział 3-osobowe reprezentacje czterech Szkół Podstawowych miasta Rzeszowa: SP 6, SP 14, SP 16 i SP 27.
Uczestnicy konkursu rozwiązali test sprawdzający wiedzę turystyczno – krajoznawczą oraz przekazali przygotowane prace – plan jednodniowej wycieczki w województwie podkarpackim.

WYNIKI  KONKURSU:

I MIEJSCE:  Jakub DEREŃ, Michał SZYKUŁA – SP 6

II MIEJSCE:  Jakub WISZ  –  SP 14

III MIEJSCE: Roksana ŚWIDER – SP 14

IV MIEJSCE: Mateusz DĘBIEC – SP 14

V MIEJSCE – Igor SMOŁA – SP 27

NAGRODZONE PRACE – PLAN JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM:

I MIEJSCE: Agnieszka Chołody, Jakub Dereń, Michał Szykuła – SP 6

II MIEJSCE: Michał Cieślak – SP 16

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w styczniu 2014 r. w Rzeszowskim Oddziale PTTK.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie,

a LAUREATOM i OPIEKUNOM gratulujemy!!!

Organizatorki konkursu: Barbara Kumor i Barbara Zamojcin

——————————————————————————————————————————————————————————–

MIĘDZYSZKOLNE  KONKURSY  PTTK

W naszej szkole odbywają się Międzyszkolne Konkursy PTTK

w których biorą udział uczniowie Rzeszowskich Szkół Podstawowych.

I – 2008 rokiem przyrody w PTTK,

II – 2009 rokiem dzieci i młodzieży w PTTK,

III – 2010 rokiem turystyki wodnej w PTTK,

IV – 2011 rokiem turystyki rodzinnej w PTTK

V – 2012 rokiem turystyki rowerowej w PTTK.

NASI LAUREACI:

2008 r.

II m – Konrad WRÓBLEWSKI, III m – Martyna CAPIŃSKA

2009 r.

I m – Paulina ŻUKOWSKA, II m – Michał ŻOŁNIERCZUK

2010 r.

I m – Michał ŻOŁNIERCZUK

2011 r.

IV m – turystyczna rodzinka SP 27 w składzie: Rafał DEC, Kamil PYTEL, Damian ROSÓŁ

2012 r.

III m: Kamil PYTEL i Damian ROSÓŁ

Reklamy